6/18/2009

கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சின் புதிய செயலாளர் நியமனம்.

கிழக்கு மாகாண சபை அமைக்கப்பட்டதன் பின்னர் முதலமைச்சின் செயலகத்துக்கான செயலாளராக சி.மாமாங்கராஜா என்பவர் கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சரின் சிபாரிசின் பேரில் ஒரு வருட கால ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட்டார். முதலமைச்சரின் வேண்டுகோளின் அடிப்படையிலேயே இவ்நியமனமானது விசேட செயற்றிட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டதாகும். தற்போது மாகாண சபையின் ஒருவருட காலம் பூர்த்தியடைந்ததைத் தொடர்ந்து செயலாளரின் ஒப்பந்த காலமும் நிறைவடைந்துள்ளது. இதனைக் கருத்திற் கொண்டு முதலமைச்சின் செயலகத்துக்கான புதிய செயலாளர் இலங்கை நிருவாக சேவைகள் (எஸ்.எல்.எ.எஸ்) தகுதியுடன் வெகு விரைவில் நியமனம் செய்யப்படவுள்தாக முதலமைச்சு செயலகம் தெரிவிக்கின்றது.

Categories: செய்திகள்

Tags:

-->

0 commentaires :

Post a comment