Election 2018

6/19/2009

தமிழ் மக்களின் இன்றைய எதிர்பார்ப்பு

வட மாகாணத்தின் துரித அபிவிருத் திக்கான நடவடிக்கைகள் தற்போது துரித கதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. புலிகளின் பிடியில் இருந்து வட மாகாணம் முற்றாக மீட்கப்பட் டதையடுத்து அப்பிரதேசத்தின் ஒவ்வொரு துறை களையும் மீளக்கட்டியெழுப்புவதற்கான நடவடி க்கைகள் வேகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. வடக்கின் அபிவிருத்தி யுகத்தின் ஆரம்பமென்று இதனைக் கூறலாம்.
யுத்தம் முற்றாக ஒழிக்கப்பட்ட பின்னர் வட பகுதியின் அபிவிருத்தியில் மாத்திரமன்றி அப்பிர தேசத்துக்குப் பொருத்தமான அரசியல் தீர்வை யும் வழங்குவதில் ஜனாதிபதி கூடுதல் ஆர்வம் கொண்டிருப்பது மிகவும் முக்கியமான அம்சமாகும்.
ஐக்கிய இலங்கைக்குப் பொருத்தமான அரசி யல் தீர்வொன்றை வட மாகாண மக்களுக்கு அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுக்குமென்று ஜனாதி பதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் வட மாகாண அபிவிருத்திக்கான ஜனாதிபதி செயலணியின் தலைவருமான பசில் ராஜபக்ஷ தெரிவித்திருப் பதையும் இங்கு குறிப்பிடுவது பொருத்தம்.
புலிகளின் பிடியிலிருந்து கிழக்கு மாகாணம் முற்றாக மீட்கப்பட்டதையடுத்து அங்கு அபிவிரு த்திப் பணிகள் தற்போது பரவலாக முன்னெடுக் கப்பட்டு வருகின்றன. கிழக்கு மக்கள் இப் போது சுதந்திரக் காற்றைச் சுவாசிப்பதுடன் பல் வேறு துறைகளிலும் அபிவிருத்தி வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர்.
கிழக்கு விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர் அங்கு கல் வித்துறை மற்றும் தனிநபர் பொருளாதாரம் குறிப்பிடத்தக்களவு வளர்ச்சியடைந்து வருவதாக மதிப்பீடுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. அதுமாத் திரமன்றி சிவில் நிர்வாக செயற்பாடுகளும் மட் டக்களப்பு, அம்பாறை, திருகோணமலை மாவட்ட ங்களில் வெகுவாக சீரடைந்து வருகின்றன.
வீதி அபிவிருத்தி, போக்குவரத்து மேம்பாடு, விவசாய, வியாபார அபிவிருத்தி போன்றவற்றை கிழக்கில் குறுகிய காலத்துக்குள் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களுக்கு உதாரணமாகக் கூறலாம்.
இதுபோன்ற துரித மீள் கட்டமைப்புப் பணி களே வட பகுதிக்கும் தற்போது தேவையாகி ன்றன. எந்தவித அபிவிருத்தியும் காணாமல் மிக நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பிரதேசத்தை மீளக் கட்டியெழுப்புவதன் மூலமே அங்கு வாழும் மக்களை மீண்டும் வழமை நிலைமைக்குக் கொண்டு வர முடியும்.
எனவே தான் ‘வடக்கின் வசந்தம்’ அபிவிரு த்தித் திட்டத்தின் மூலம் யாழ். குடாநாட்டை மட்டுமன்றி வன்னிப் பிரதேசத்தையும் முழுமை யாக அபிவிருத்தி செய்யும் நடவடிக்கையில் சர்வதேச சமூகத்தின் ஒத்துழைப்புடன் அரசாங் கம் இறங்கியிருக்கிறது.
இத்தகைய சாதகமான நிலையில் தென்னில ங்கை அரசியல் சக்திகளுக்கு மாத்திரமன்றி வடக்கு கிழக்கைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாகக் கூறிக் கொள்ளும் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப் புக்கும் வட மாகாண அபிவிருத்திக்குப் பங்களி ப்புச் செய்ய வேண்டிய கடப்பாடு உண்டு.
கிழக்கு மற்றும் வடக்குப் பிரதேசங்களில் புலிகளின் செயற்பாடுகள் காரணமாக அரசாங்க நிர்வாகம் சீர்குலைந்திருந்ததன் விளைவாக கடந்த காலங்களில் அபிவிருத்திப் பணிகள் அங்கு முட ங்கியிருந்தன. அன்றைய நெருக்கடியான சூழ்நிலை யில் அபிவிருத்திப் பணிகளை முன்னெடுப்பதற் கான குறைந்த பட்ச ஒத்துழைப்புகளையும் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு வழங்கவில்லை யென்ற ஆதங்கம் தமிழ் மக்களுக்கு உண்டு.
வடக்கை மீட்கும் நடவடிக்கையின் போது புலிகள் தொடர்பாக தமிழ் தேசியக் கூட்ட மைப்பு கவனம் செலுத்தியதே தவிர அங்கு அல்ல லுற்ற தமிழ் மக்கள் நலன்கள் தொடர்பாக பெரி தாகக் குறிப்பிடவில்லை. அங்குள்ள மக்களின் வாக்குகளால் பாராளுமன்றம் சென்ற கூட்டமை ப்பு எம். பி.க்கள் மக்களின் இன்னல்களைக் கவனத்தில் கொள்ளாதது பெரும் துரோகம்!
இது பற்றிய ஆதங்கம் வடக்கு, கிழக்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பெரிதாக உள்ளது. வன்னியி லிருந்து இடம்பெயர்ந்து வவுனியாவிலுள்ள நிவாரணக் கிராமங்களில் தங்கியிருக்கும் மக்கள் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு எம்.பி.க்கள் மீது தங்களது வெறுப்பை வெளிப்படையாக வெளிப் படுத்தியும் வருகின்றனர்.
“எங்களது வாக்குகளால் பாராளுமன்றத்தை அலங்கரித்தோர் கடந்த காலத்துத் தவறுகளை இனிமேலாவது நிறுத்திக் கொண்டு எங்களது விமோசனத்துக்கான நடவடிக்கைகளில் அரசுடன் ஒத்துழைத்துச் செயற்பட வேண்டும்” என்பது அம் மக்களின் வெளிப்படையான அபிப்பிராயமாக உள்ளது.
கூட்டமைப்பு எம். பி.க்கள் வட மாகாண அபி விருத்தியிலும் மக்களின் விமோசனத்திலும் ஒத்து ழைத்துச் செயற்படாவிடினும் தடைக்கல்லாக இருந்து விடக் கூடாதென்பதே தமிழ் மக்களின் அபிப்பிராயமாக உள்ளது. அரசாங்கத்தின் அபிவிருத் தித் திட்டங்களுக்கு ஒத்துழைத்துச் செயற்படப் போவதாக சிவநாதன் கிஷோர் எம். பி. கூறியிரு ப்பதை கூட்டமைப்பின் ஏனைய எம். பி.க்கள் சிறந்ததொரு முன்னுதாரணமாகக் கொள்வதே இன்றைய சூழ்நிலையில் பொருத்தமாகும்.
வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் மிக நீண்ட காலமாக துன்பதுயரங்களுடன் வாழ்ந்து சலிப்படைந்து ள்ளனர். மக்களின் துன்பங்களின் மீது அரசியல் நடத்தும் போக்கு இனிமேலும் வேண்டாம். மக்களுக்கான அரசியல் நடத்தும் மனப்பாங்கு தான் இப்போதைய தேவை
thinakaran .edito

0 commentaires :

Post a Comment