11/06/2010

மட்/மெதடிஸ் ஆண்கள் மத்திய கல்லூரியின் வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா

மட்டக்களப்பு மத்திய கல்லூரியின் வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா, முதலமைச்சர் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொண்டு பரிசில்கள் வழங்கி வைத்தார்.
மட்/மெதடிஸ் ஆண்கள் மத்திய கல்லூரியின் வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா நிகழ்வு நேற்று(04.11.2010) பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்ட கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் மாணவர்களுக்கான பரிசில்களை வழங்கி வைப்பதை படங்களில் காணலாம்.
img_3798
img_4098img_3817

0 commentaires :

Post a comment