12/29/2010

ஸ்தான்புல் பேச்சுவார்த்தை ஈரான் மேற்குலக முரண்பாடுகளை களையும் ஈரான் உயரதிகாரிகள் டமஸ்கஸில் தெரிவிப்பு

ஸ்தான்புலில் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள பேச்சுவார்த்தை கள் நீண்டகால பிரச்சினைக்குத் தீர்வாய் அமையுமென ஈரானின் யுரேனியம் தொடர்பான பேச்சாளர் ஜாலிலி தெரிவித்தார். சிரியாவின் ஜனாதிபதி பஷிர் அல் அஸாத்துடன் தலைநகர் டமஸ்கஸில் ஈரான் உயரதிகாரி கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இதில் மெஹ்ராபி ஜாலிலி ஆகியோர் ஈரான் சார்பாகக் கலந்துகொண்டனர்.
யுரேனியம் செறிவூட்டல் அணு விவகாரம் அனைத்துக்கும் இவர்களே பொறுப்பாயுள்ளனர். இவ் விருவரும் கூட்டாக இணைந்து நடத்திய பத்திரிகையாளர் மாநாட்டில் தெரிவித்ததாவது, ஜனவரி 05ல் இடம்பெறவுள்ள பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்குல கிற்கும் ஈரானுக்குமிடையிலான நீண்டகால முரண்பாடுகளை முடித்துவைக்கும்.
இருதரப்பு நலன்களையும் பாதுகாக்கும் ஆனால் அவசரமாக ஐ.நா. ஈரான் மீது நான்காவது தடவையாகவும் பொருளாதாரத் தடை விதித்தமை ஆரோக்கிய மான முடிவல்ல எனத் தெரி வித்தனர்.
கூட்டுப் பொறுப் பையும் ஒத்துழைப்பையும் ஏற்படுத்த இந்தப் பேச்சுவார்த் தையை மேற்கு நாடுகள் பாவிக்க வேண்டுமென ஈரான் ஜனாதிபதி மஃமுத் அஹ்மெதி நெஜாத் குறிப்பிட்டார். டிசம் பர் மாதமும் இவ்வாறான பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. ஜனவரியில் நடைபெறவுள்ளது இரண்டாவது பேச்சுவார்த்தை யென்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அமெரிக்கா - பிரிட்டன் பிரான்ஸ், ரஷ்யா, சீனா, ஜேர்மன் என்பன இதில் பங்கேற்கும்.

0 commentaires :

Post a Comment