1/24/2011

மயிலங்கராச்சி மக்களுக்கு முதலமைச்சரால் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டதுஇன்று மயிலங்கராச்சி மக்களுக்கு கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தனால்  நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
_mg_1257
_mg_1260

0 commentaires :

Post a comment