உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

6/27/2012

| |

நீர்ப்பாசன குளம் மற்றும் அணைக்கட்டை நேரில் சென்று பார்வையிடும் கிழக்கு முதல்வர்


 


கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சரும் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் தேசியத் தலைவருமான சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் கிரான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட விவசாய சிறிய நீர்பாசன குளங்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுக்களை நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்.ஈச்சையடி குளம் மற்றும் விக்டர் அணைக்கட்டு என்பவற்றை முதல்வர் சந்திரகாந்தன் நேரில் சென்று பார்வையிடுவதனை படத்தில் காணலாம்.