உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

9/27/2012

| |

கிழக்கு மாகாண சபையின் இரண்டாவது அமர்வு


கிழக்கு மாகாண சபைக்கான இரண்டாவது அமர்வானது எதிர்வரும் அக்டோபர் முதலாம் திகதி இடம்பெறவுள்ளது .
மாகாண சபை தேர்தலின் பின்னர், இடம்பெறும், இரண்டாவது அமர்வின் முதல் நாள் நிகழ்வாக மேற்படி அமர்வு அமைய உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.