உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

9/07/2012

| |

முன்னாள் முதலமைச்சர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தனின் நேருக்குநேர்

டான் .யாழ்ஒளியில் நேருக்கு நேர்
கிழக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தனின் நேருக்குநேர் நிகழ்ச்சி  இன்று (07.09.2012) ஐரோப்பிய நேரம் இரவு  9.00 மணிக்கு இடம்பெறவுள்ளது.