உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

9/09/2012

| |

சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் வெற்றி வாகை சூடினார்கிழக்கு மாகாண சபை தேர்தலில்,மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்
அதி கூடிய விருப்பு வாக்குகள் பெற்று  சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் வெற்றி வாகை சூடினார்.