உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

9/08/2012

| |

நாளை நமதே நம்பிக்கையுடன் வாக்களிக்க செல்லும் முன்னால் முதல்வர்

 நாளை நமதே நம்பிக்கையுடன்  வாக்களிக்க செல்லும் முன்னால் முதல்வர் Photo : Hopefully he voted for the right candidate ;-)