உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

9/16/2012

| |

Kerish Doctor: விண்டோஸின் விரைவான செயற்பாட்டி​ற்கு

கணனிகளின் செயற்பாட்டு வேகமானது அவற்றின் வன்பொருட்கள் உட்பட முறைமை மென்பொருளான இயங்குதளத்திலும் தங்கியிருக்கின்றது.
அதாவது ஒவ்வொரு செயற்பாட்டின் போதும் உருவாக்கப்படும் அநாவசியமான கோப்புக்களால் இப்பிரச்சினை தோற்றம் பெறுகின்றது.

எனினும் தற்போது இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வாக Kerish Doctor எனும் மென்பொருள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இம்மென்பொருளானது விண்டோஸ் எக்ஸ்பி, விஸ்டா, விண்டோஸ் 7 ஆகிய இயங்குதளங்களைக் கொண்ட கணனிகளின் செயற்பாட்டை அதிகதிப்பதற்கு உதவியாகக் காணப்படுகின்றது.

இதன் மூலம் கணனிகளில் காணப்படும் பாவனைக்கு உதவாத தற்காலிக கோப்புக்கள், Registry காணப்படும் உடனடிக் கோளாறுகள், முறையாக uninstall செய்யப்படாத கோப்புக்கள் போன்றன சரிசெய்யப்படுகின்றன.