உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

10/04/2012

| |

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2013: சிரேஷ்ட அமைச்சர்களுக்காக ரூ.40 கோடி ஒதுக்கீடு

எதிர்வரும் 9ஆம் திகதி நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள 2013ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தின் பிரகாரம் சிரேஷ்ட அமைச்சர்களின் செயலகங்களுக்காக சுமார் 40 கோடி ரூபா (ரூ.39,54,25,000) நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளாதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 
இதில் 34,44,25,000 ரூபா மீண்டு வரும் செலவீனம் அல்லது அமையச் செலவுவாகவும் 5,10,00,000 ரூபா மூலதனச் செலவாகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது. 
அமைச்சரவையில், சிரேஷ்ட அமைச்சர்கள் 10பேர் காணப்படுவதுடன் அவர்களுக்காக சிரேஷ்ட அமைச்சு செயலகங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.