Election 2018

10/11/2012

| |

புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகள்

புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகள் இயக்க முன்னாள் பெண் போராளிகளை ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ இன்று வியாழக்கிழமை அலரி மாளிகையில் சந்தித்தார். இச்சந்திப்பில் அமைச்சர்களான ஜீ.எல்.பீரிஸ் மற்றும் மஹிந்த சமரசிங்க ஆகியோரும் கலந்துகொண்டனர்.