உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

10/04/2012

| |

ஆரையம்பதியில் சர்வதேச சிறுவர் தின நிகழ்வு

சர்வதேச சிறுவர்தினத்தினை முன்னிட்டு ஆரையம்பதி கிருஸ்னா பாலர் பாடசாலையும் ஆரையம்பதி பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியும் இணைந்து
கடந்த செவ்வாய்கிழமை (02.10.2012) நடாத்திய சர்வதேச சிறுவர்தின நிகழ்வில் சிறுவர்களுக்கான  சேமிப்புக்கணக்குகள்  ஆரம்பித்த வைக்கப்பட்டது இன்நிகழ்வில் ஆரையம்பதி பிசதேச அபிவிருத்தி வங்கி முகாமையாளர், பிசதேச அபிவிருத்தி வங்கியின் பிராந்தியமுகாமையாளர், முன்னாள் மாகாணசபை உறுப்பினர் பூ.பிரசாந்தன் அவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.