Election 2018

10/17/2012

| |

கிழக்கில் வரலாற்று தொன்மை மிக்க முருக்கன்தீவு

மனித வரலாற்றைக் கட்டி யெழுப்ப உதவும் சாதனங்களில் வரலாறு, தொல்லியல் போன்ற துறைகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. சில சந்தர்ப்பங்களில் வரலாற்று நூல்கள் எழுதிய ஆசிரியரின் மனோபாவத் திற்கேற்ப திரித்தும் மாறுபட்டும் எழுதப்படலாம்.
ஆனால் தொல்லி யற் சான்றுகள் அவ்வாறன்று. அவை உண்மையை உள்ளபடி கண்டறிய உதவும். இதன் மூலம் ஏனையவற்றை விட மனித வரலாற்றை அறியும் ஆய்வில் இவை தனித்துவமான இடத்தை வகிக்கின்றன எனலாம்.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் வடக்கே கோரளைப்பற்று தெற்குப் பிரதேசத்திற்குட்பட்ட கிராமமே முருக்கன் தீவு. பிரதான வீதியிலி ருந்து ஏறத்தாழ 1.5 கி.மீ. தூரத்தில் அமைந்திருக்கும் கிண்ணையடி எனும் பழம்பெரும் ஊரினூடாகச் சென்று, கிண்ணையடி ஆற்றைக் கடந்து சென்றால் முருக்கன் தீவு அமைந்துள்ளது.
பழைமைவாய்ந்த இவ்வூரின் தொல்லியற் தடயங்களைக் கண்ட றியும் ஆய்வு முயற்சியொன்று கிழக்குப் பல்கலைக்கழக மாணவர் களாகிய அ. சதானந்தன், க. சந்திர மோகன், க. சிவதர்ஷன் ஆகியோ ரின் உதவியுடன் மேற்கொள்ளப் பட்டது. அம்முயற்சியின் பயனாக அவ்வூரின் தொன்மையை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான சான்றுகள் கிடைத்தன.
முருக்கன்தீவு பிரதேசத்தில் ஏறத்தாழ 50 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. அவர்கள் சேனைப் பயிர்ச்செய்கை, மாடு மேய்ப்பு, விவசாயம், மீன்பிடி போன்றவற்றை தமது வாழ்வாதாரத் தொழில்களாக மேற்கொள்கின்றனர். இம்மக்களி டம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நேர்காணலின் படி 1950 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இவ்வூரில் ஐந்தாறு குடும்பங்கள் வாழ்ந்த தாகவும், பின்னர் பல குடும்பங் கள் கிண்ணையடி முதலான ஊர் களிலிருந்து வந்து வாழத் தொடங்கி யதாகவும் கூறப்படுகின்றது.
இங்கு முருகனாலயம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. மக்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்னரே இவ்விடத் தில் வேல் வைத்து முருகனை வழிபடத் தொடங்கியுள்ளனர். ஆயினும் கோயிற் கட்டடம் 1986 ஆம் ஆண்டளவிலே தான் கட்டப்பட்டுள்ளது
இந்த முருகன் கோயிலின் முன்றலில் படிக்கற்களாக இரு கற் துண்டுகள் போடப்பட்டுள்ளன. ஏறத்தாழ 6 அடி நீளமானவையாக இவை காணப்படுகின்றன. செம்மையாக வெட்டப்பட்ட இக்கற்களை தற்செயலாக நோக்கிய போது மேலிருந்த கல்லில் சில எழுத்துக்களை அவதானிகக் முடிந்தது. அதனைச் சுத்தம் செய்து பார்த்தபோது அவை தமிழ் எழுத்துக்களின் ஆரம்ப வரிவடிவ மாகிய தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் என்பதை அறியமுடிந்தது.
தமிழ் பிராமிச் சாசனங்கள் கி. மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் கி. பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்டவை. இவை தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்டவை. அளவிற் சிறிய இச்சாசனங்கள் பெரும்பாலும் தான சாசனங்களா கவே அமைகின்றன.
இலங்கையில் ஏறத்தாழ 2000 இற்கு மேலான பிராமிச்சாசனங் கள் கிடைத்துள்ளன. அவற்றில் பிராகிருதச் சொற்கள், தமிழ் மொழிச் சொற்கள் என்பன காணப்படுகின்றன. கி. மு. முதல் மூன்று நூற்றாண்டுகளில் இலங்கை யில் தமிழ் ஒரு பேச்சு மொழியாக விளங்கியமைக்கு ஆதாரமாய் பிராமிச் சாசனங்கள் அமைகின்றன என பேராசிரியர் சி. பத்மநாதன் தமது இலங்கைத் தமிழ்ச் சாசனங் கள் எனும் நூலில் குறிப்பிட்டுள் ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
முருக்கன் தீவில் கிடைத்த சாசனத்தை வாசிக்க முற்பட்டபோது அதனை முழுவதுமாக எம்மால் வாசிக்க முடியவில்லை. மேல்வருமாறு அவற்றை அடையாளம் காண முடிந்தது.
இவ்வெழுத்துக்கள் ஓரளவு தெளிவாகத் தெரிந்தன. அதிலும் குறிப்பாக (மருதம) எனும் சொல்லை மற்றைய எழுத்துக்களை விடத் தெளிவாக வாசிக்க முடிந்தது. கற்சாசனங்களில் மெய்யெழுத்துக்களின் பயன்பாடு அரிதாகையால் இச்சொல்லை மருதம் எனக்கொள்ள முடியும்.
‘மருதம்’ என்பது வயலும் வயல் சார்ந்த பிரதேசத்தையும் குறிக்க பழந்தமிழ் இலக்கிய காலம் முதல் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த சொல்லாகும். இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு நோக்குகின்ற போது வயல்கள் நிறைந்த பகுதியில் கிடைத்துள்ள இச்சாசனம் வயலுடன் தொடர்பு டைய ஏதோவொரு நிகழ்ச்சியை குறிப்பிடுகின்றது என நாம் கொள்ள முடியும். எனினும் சாசனத்தின் ஏனைய எழுத்துக்கள் தெளிவாகத் தெரியாத நிலையில் அந்நிகழ்ச்சி யாதென்பது பற்றிய விவரங்களை அறிய முடியவில்லை.
இக்கற்பாறைகள் சில வருடங் களின் முன்பு கோயிலிற்குப் பின்னே ஏறத்தாழ 15 மீற்றர் தொலைவில் குழிகளை வெட்டிய போது கிடைத்தவையாகும். அக்கற்பலகை நீண்ட காலமாக படிக்கற்களாக பயன்படுத்தப்பட் டமையால் வாசகத்தின் பிற்பகுதி பெருமளவில் சிதைவடைந்துள்ளது.
பிராமிச் சாசனம் மட்டுமின்றி மேலும் சில தொல்பொருட் தடயங்கள் எமக்குக் கிடைத்தன. அவ்வூரவர் ஒருவருக்கு கிணறு வெட்டும் போது ஏறத்தாழ 5 அடி ஆழத்தில் சிதைவுறாத நிலையில் மட்குடமொன்று கிடைத்துள்ளது. மிகக் கனமானதாகவும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டமாகவும் இது காணப்படுகின்றது. அதில் ஒரே மாதிரியான அலங்கார வேலைப்பாடுகள் வரையப்பட்டுள்ளன. ஆயினும் அதில் எவ்வித எழுத்துக்களோ குறியீடுகளோ காணப்படவில்லை.
முருக்கன் தீவின் பல பகுதிகளிலும் ஏறத்தாழ 8, 9 அடிகள் தோண்டினால் சிவப்பு நிற மட்பாண்ட ஓடுகளை அவதானிக்க முடியும் என அவ்வூர் மக்கள் தெரிவித்தனர். மட்பாண்டங்கள் தொல்லியலில் உயிர்நாடி போன்றவை. பண்டைக் கால மக்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை, மேனிலையை, அடைந்த மாறுதல்களை அளக்கும் அளவுக்கோலாகவும் அவை விளங்குகின்றன.
சாதாரண மக்கள் தமது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்திய பொருட்களில் மட்கலங்களே அதிகமானவை என்பதனால் மட்பாண்டம் பற்றிய ஆய்வு முக்கியமானவை. இவற்றைப் பண்பாட்டுக் ழிறிகாட்டி என்று தொல்லியலாளர் கூறுவர்.
முருக்கன் தீவில் மட்டுமின்றி அதனை அடுத்துள்ள சாராவெளி முதலான ஊர்களிலும் கிணறு முதலிய தேவைகளுக்காக குழிகளைத் தோண்டிய போது இத்தகைய மட்பாண்டத் துண்டுகள் கிடைத்துள்ளதாக மக்கள் குறிப்பிட்டனர். சாராவெளியில் உள்ள பிள்ளையார் கோவிலிற்கான தீர்த்தக் கிணறு கட்டப்பட்டபோது கிடைத்த சில மட்பாண்டத் துண்டுகளை எம்மால் காணமுடிந்தது.
இப்பகுதிகளில் பொதுவாக இரண்டு அடிகளுக்கு மேல் தோண்டினால் கடற்சிப்பிகள் ஏராளமாகக் கிடைக்கின்றன. தாம் பல்வேறு தேவைகளின் நிமித்தம் மடுக்களைத் தோண்டிய போது கிடைத்த சில கடற்சிப்பிகளையும் எமக்குக் காட்டினர். இங்கு நிலத்திலிருந்து 5 முதல் 8 அடிக்கு கீழே பல கற் துண்டுகள் காணப்பட்டதாக அங்குள்ள ஒருவர் தெரிவித்தார்.
பெருங்கற்படைக்காலப் பண்பாட்டின் சிறப்பம்சங்களுள் கறுப்பு, சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் சிப்பிகள், சங்குகள் போன்றன குறிப்பிடத்தக்கவை. இவையாவும் முருக்கன் தீவில் கிடைத்தமை இப்பகுதி பெருங்கற்படைக்காலப் பண்பாடு நிலவிய பிரதேசம் என்பதை எம்மால் உணர்ந்துகொள்ள முடிகின்றது. ஆயினும் அதனை உறுதிசெய்வதற்கு மேலும் பல ஆதாரங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அதற்கு சட்ட ரீதியான அனுமதியுடன் கூடிய ஆதரவு தேவை.
தொன்மை வாய்ந்த இவ்விடம் பற்றிய விவரங்களை அறியும் முயற்சியில் இதுவரையிலும் யாரும் ஈடுபட்டிருப்பதாகத் தெரியவில்லை. எமது மூதாதையரின் வாழ்க்கை முறை, அவர்களது பண்பாடு, அவர்களது மொழி போன்றவற்றை அறிவதற்கு இத்தகைய பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய தொல்லியல் ஆய்வுகளே முக்கியமானவை. அதன்மூலமே எமது பிரதேசத்தின் வரலாற்றை தெளிவாக எம்மால் வெளிப்படுத்த முடியும். எனவே இப்பகுதியில் தொல்லியல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது அவசியம்.