12/26/2012

| |

கஷ்ட பிரதேசங்களில் பணியாற்ற மறுப்பு: சுமார் 400 தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகளின் நியமனங்கள் ரத்து காத்திருப்புப் பட்டியலில் இருந்து வெற்றிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை

கஷ்டப் பிரதேசங்களில் கடமையாற்ற மறுப்பு தெரிவித்த சுமார் 400 தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகள் மற்றும் டிப்ளோமா பட்டதாரிகளின் நியமனங்கள் ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவர்களுடைய வெற்றிடங்களை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள வர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமென கல்வியமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்தார்.
தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகளுக்கு ஆசிரியர் நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டபோது நியமனக் கடிதங்களில் அவர்கள் கடமையா ற்றப்பட வேண்டிய இடங்கள் குறிப்பிட்டே வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் அப்பிரதேசத்தில் கடமையாற்ற தவறுபவர்களது நியமனங்கள் ரத்துச் செய்யப்படுமெனவும் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன்படி தெஹியத்தகண்டிய, திம்புலாகல உள்ளிட்ட கஷ்ட பிரதேசங்களில் கடமையாற்ற மறுப்பு தெரிவித்தவர்களுக்கு பதிலாக காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ளவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுமெனவும் அமைச்சர் கூறினார்.
ஆயிரம் பாடசாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து பிரதேசங்களிலுமுள்ள மாணவர்களுக்கு சிறப்பான கல்வியைப் பெற்றுக்கொடுக்கும் நோக்கிலேயே தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகள் மற்றும் டிப்ளோமா பட்டதாரிகள் 936 பேருக்கு நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. இதில் 400 பேரே தமது நியமனங்களை ஏற்க மறுத்துள்ளனர். இதனால் பின்தங்கிய கிராமங்களிலுள்ள மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியை பெற்றுக்கொடுப்பதில் சிக்கல்கள் எழுந்திருப்பதாகவும் இருப்பினும் காத்திருப்பு பட்டியலிலுள்ள பட்டதாரிகளை மேற்படி பாடசாலைகளுக்கு நியமனம் செய்யலாமென தான் நம்புவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார்.
இதேவ§ளை, ஆயிரம், ஆங்கிலப் பட்டதாரி ஆசிரியர்களை தெரிவு செய் வதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட போதிலும் சுமார் 400 வரையிலான விண்ணப்பங்களே எமக்கு கிடைத்துள்ளன.
இலங்கையில் போதியளவு ஆங்கிலப் பட்டதாரிகள் இல்லாமையே இதற்கு காரணம். எனவே ஆங்கிலத்தில் டிப்ளோமா பயின்றவர்களை இத்திட்டத்தில் சேர்த்துக்கொள்வது குறித்தும் நாம் ஆராய்ந்து வருகிறோம் என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.
மேலும் ஆங்கில மொழியில் தமது பட்டப் படிப்பை தொடர்ந்தவர்கள் இதற்காக விண்ணப்பிக்க முடியுமெனவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.