உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

1/30/2013

| |

கிழக்கு பல்கலைக்கு ஜனாதிபதி 5ஆம் திகதி விஜயம்

ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச எதிர்வரும் 5ஆம் திகதி கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு விஜயம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் வந்தாறுமூலை வளாகத்திற்கு விஜயம் செய்யும் ஜனாதிபதி, விஞ்ஞான பீடத்தின் கட்டிடமொன்றை திறந்துவைக்கவுள்ளார் என பல்கலைக்கழக உப வேந்தர் கலாநிதி கிட்ணன் கோவிந்தராஜா தெரிவித்தார்.