உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

1/27/2013

| |

அறுவடைக்குத் தயாராகவிருந்த விவசாய வயல்கள் நீரில் மூழ்கி அழிவடையும் அபாயம்.

மட்டக்களப்பில் பெய்துவரும் கடும் மழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினால் மாவட்டத்தில் அறுவடைக்குத் தயாராகவிருந்த பெருமளவான விவசாய வயல்கள் அழிவடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. குளங்களின் வான் கதவுகள் திறந்து விடப்பட்டதனதால் பெருகிவரும் வெள்ளம் காரணமாக படுவான்கரையில் உள்ள பெருமளவான வேளாண்மை வயல்கள் நீரில் மூழ்கி அழிவடைந்து வருவதுடன் ஆற்றுக் கட்டுக்கள்,வாய்க்கால் கட்டுக்கள்,வரம்புகள் வெள்ளம் காரணமாக பாரிய சேதத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. வயல்களால் அடித்துச் செல்லும் வெள்ளம் பல வீதிகளை ஊடறுத்துச் செல்வதனால் படுவான்கரையில் உள்ள அதிகமான வீதிகளின் போக்குவரத்தும் தடைப்பட்டுள்ளது.