உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

1/24/2013

| |

அணுச் சோதனை வடகொரியாவில் தொடர்தல்


கொரிய மத்திய செய்தி நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, வட கொரியாவுடன் தொடர்பான ஐ•நா பாதுகாப்பவையின் தீர்மானத்துக்கு வட கொரியத் தேசிய பாதுகாப்புக் கமிட்டி 24ஆம் நாள் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. வடகொரியா, மேலும் உயர்நிலை அணு ஆற்றல் சோதனையை மேற்கொள்வதாகவும், நாட்டு சுய நிர்ணய உரிமையை உறுதியாகப் பாதுகாக்கப் போராடுவதாகவும் இவ்வறிக்கை சுட்டிகாட்டியது.
மேலும், ஐ•நா பாதுகாப்பவைக்கு நியாயம் மற்றும் தனது சமத்துவத் தன்மையை இழந்துள்ளதால், இல்லாததால், 6 தரப்புப் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் செப்டம்பர் 19 பொது அறிக்கையை வட கொரியா கடைப்பிடிக்க போவதில்லை என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.