உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

1/12/2013

| |

பிரான்சில் பாடுமீன் சமூக அபிவிருத்தி சங்கத்தின் தைத் திருநாள் ஒன்று கூடல்

பாடுமீன் சமூக அபிவிருத்தி சங்கம் (கிழக்கு) பிரான்ஸ் வாழ் மக்களின் தைத் திருநாள் ஒன்று கூடல் மற்றும் கலைநிகழ்ச்சிகளும் கலந்துரையாடல்களும் எதிர்வரும் 20ஆம் திகதி   HIMALAYA FRANCE, 105 AVENUE JEAN JAURES,  93120 LA COURNEUVE, PARIS. என்ற இடத்தில் நடைபெற உள்ளது.
ஒருங்கமைப்பு
செயற்பாட்டுக்குழு
பிரான்ஸ் பாடுமீன் சமூக அபிவிருத்தி சங்கம்
தொலைபேசி இலக்கம் 0623538838
email singing.fish.paris@