2/20/2013

| |

மாணவர்களிடம் பணம் அறவிட கூடாது

கிழக்கு மாகாண பாடசாலை மாணவர்களிடம் பணம் அறவிட கூடாது என கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் நஜீப் ஏ. மஜீத் தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பிலான மீள் சுற்றுநிரூபமொன்று சகல பாடசாலைகளுக்கும் அனுப்பிவைக்கப்;படவுள்ளது என அவர் குறிப்பிட்டார்.
'கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள பெரும்பாலான பாடசாலைகள் மாகாண அரசாங்கத்தின் கீழே உள்ளன. இந்த பாடசாலைகளுக்கு தேவையான நிதி மாகாண அமைச்சினால்  வழங்கப்படுகின்றது' என்றும் கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இதனால்; பாடசாலை நிர்வாகம் மாணவர்களிடம் பணம் அறவிட வேண்டிய தேவையில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மாணவர்களிடமிருந்து பணம் அறவிட்டால். அவ்வாறான பாடசாலை அதிபர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.