உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

5/20/2013

| |

கிழக்கு மகாணத் தமிழ்த்தினப் போட்டிகள் 2013

கிழக்கு மகாணத் தமிழ்த்தினப் போட்டிகள் இன்று ஞாயிற்றுக் கிழமை காலை 8.30 மணிக்கு மூதூர் வலயக் கல்விப் பிரிவுக்குட்பட்ட சேனையூர் மத்திய கல்லூரியில் கிழக்கு மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஜனாப் எம்.ரி.ஏ. நிசாம் தலைமையில்  நடைபெற்றது. கிழக்கு மாகாணத்தின்  14 கல்வி வலயங்களிலுள்ள  பாடசாலைகளைச் சேர்நத சுமார் 550 மாணவர்கள் இப் போட்டியில் கலந்து கொண்டனர். 
இப் போட்டி நிகழ்வுகளில் மேலதிக மகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் திரு.எஸ்.மனோகரன் உட்பட வலயக் கல்வி;ப் பணிப்பாளர்கள், மாகாணக் கல்வித் திணைக்கள அதிகாரிகள், பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், அதிபர்கள், நடுவர்கள், இணைப்பாளர்கள் என பலர் இப் போட்டி நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தனர். 
இந் நிகழ்வு காரணமாக மூதூர் கல்வி வலயம் பெரு விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தமையும் அவதானிக்கக் கூடியதாக இருந்தது