உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

5/06/2013

| |

வாழைச்சேனை பிரதேச செயலக பாரம்பரிய பொருட் கண்காட்சியும் நூல் வெளியீட்டு வைபவமும்

வாழைச்சேனை பிரதேச செயலகம் ஏற்பாடு செய்த பாரம்பரிய பொருட் கண்காட்சியும் நூல் வெளியீட்டு வைபவமும் பேத்தாளை குகநேசன் கலாச்சார மண்டபத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை இடம் பெற்றது.
வாழைச்சேனை பிரதேச செயலாளர் திருமதி.ரீ.தினேஸ் தலைமையில் இடம் பெற்ற இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியான மட்டக்களப்பு மாவட்டச் செயலக உதவிச் செயலாளர் வீ.வாசுதேவன் கலந்து கொண்டதுடன், அதிதிகளாக வேல்ட் விசன் மட்டக்களப்பு மாவட்ட முகாமையாளர் பி.றோகாஸ், எஸ்கோ நிறுவனத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பணிப்பாளர் எஸ்.பிரித்தியோன், மட்டக்களப்பு மாவட்ட கலாச்சார அபிவிருத்தி உதவியாளர் எம்.ஏ.சி.எம்.செய்னுலாப்தீன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
பிரதேச செயலகப் பிரிவில் பாரம்பரிய பொருட்களின் கண்காட்சியுடன், கிராமத்தின் பழைமை வாய்ந்த மகுடிக் கூத்து இருவெட்டு வெளியீட்டுடன், பிரதேச செயலக கலாச்சார பேரவையின் இளம் பரிதி நூல் மற்றும் பிரதேச செயலக சிறுவர் மேம்பாட்டுப் பிரிவினால் வெளியிடப்படும் வண்ணத்துப்பூச்சி ஆகிய நூல்களும் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது.