உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

8/23/2013

| |

கிழக்கின் எழுச்சி இறுதிநாள் நாள் கண்காட்சி

கிழக்கு மாகாண விவசாய கால் நடை உற்பத்தி கைதொழில் அபிவிருத்தி மீன் பிடி மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சின் ஏற்பாட்டில் கிழக்கின் எழுச்சி 03 நாள் கண்காட்சி மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஏறாவ+ர் பிரதேசத்தில் வெகு விமர்சையாக இடம் பெற்றது.
இதன் போது இறுதி நாள் நிகழ்வினை  கடந்த  20.08.2013 அன்று ஆரம்பித்து வைக்கும் முகமாக பிரதம அதிதியாக கிழக்கு மாகாண கல்வி போக்கு வரத்து கானி அமைச்சர் விமல வீர திஸ்ஸாநாயக்க , அமைச்சர் ஹாபீஸ் நஸீர் அஹமட் மற்றும் அமைச்சின் செயலாளர் க.பத்மநாதன் மற்றும் அமைச்சின் அதிகாரிகள் மற்றும் பல பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு இந்நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைத்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகள் அங்கு அமைக்கப் பட்டிருந்த காட்சி கூடங்களையும் பார்வையிட்டதுடன் அமைச்சர் விமல வீர  திஸ்ஸாநாயக்க உரையாட்டினார்