உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

9/25/2013

| |

இலங்கையில் உலக சுற்றுலா பொருட்காட்சி


2013ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் அமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடைபெறும் அதேநேரத்தில், உலக வர்த்தகம், சுற்றுலா மற்றும் முதலீடு பற்றிய பொருட்காட்சி இலங்கையில் நடத்தப்படும்.
இலங்கை மனப்பதிவு என்ற பெயரிலான இப்பொருட்காட்சி நவம்பர் 13 முதல் 17ஆம் நாள் கொழும்பு நகரப்புறத்தில் ஒரு கலைக்கண்காட்சி மையத்தில் நடைபெறும் என்று கொழும்புப் பக்கம் என்ற இணையதளம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.