11/24/2013

| |

புலிகளால் கொல்லப்பட்ட முன்னாள் மாநகர முதல்வர் செழியன் பேரின்பநாயகம் அவர்களின் நினைவாக

முன்னாள் மட்டக்களப்பு மாநகர முதல்வரும்
பத்திரிகை எழுத்தாளரும் சிறந்த பேச்சாளரும் வானொலி நிருபரும்,சமூக சேவையாளருமான செழியன் ஜே பேரின்பநாயகம் அவர்களின் நினைவாக அவரது புதல்வர் வித்தியாவர்மன் மண்டூர் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண வித்தியாலயத்தில் கல்விகற்கும் மாணவர்களுக்கு இலவச அப்பியாசபுத்தகங்களை வழங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்வு 23.11.2013 அன்று வித்தியாலய அதிபர் வே. ஜெயரத்னம் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது
இந்நிகழ்வில் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க உப தலைவர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும் நிகழ்வில் உரையாற்றிய அதிபர் தனது உரையில் செழியன் பேரின்பநாயகம் அவர்கள் தனது பிறந்த ஊரான மண்டூருக்கு ஆற்றிய பல்வேறு சேவைகள் பற்றி நினைவுகூர்ந்தார்.
இவ்வருடம் 5ம் தர புலமைபரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கு பரிசில்களும் வழங்கிவைத்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.