11/26/2013

| |

மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு போக்குவரத்துக்கள் தடையாய் இருந்தால் அதனை நாங்கள் எதிர்வருகின்ற ஜனவரிமாதம் தீர்த்துத் தருவோம்.


மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு போக்குவரத்துக்கள் தடையாய் இருந்தால் அதனை நாங்கள் எதிர்வருகின்ற ஜனவரிமாதம் தீர்த்துத் தருவோம்.
சி.சந்திரகாந்தன்.
மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு போக்குவரத்துக்கள் தடையாய் இருந்தால் அதனை நாங்கள் எதிர்வருகின்ற ஜனவரிமாதம் தீர்த்துத் தருவோம். ஜனாதிபதி அவர்களின் 2014 ஆம் அண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தில் கிராமிய போக்குவரத்திற்கு பல ஒதுக்கீடுகள் செய்யப் பட்டுள்ளதாக சொல்லப் பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் பிரச்சனைகளை இனம் கண்டு கொண்டால் கிராமிய போக்குவரத்து மற்றும் பாடசாலை போக்குவரத்துக்கள் போன்ற வற்றிற்குரிய பஸ் வண்டிகளை நாங்கள பெற்றுத்தர முயற்சிப்போம்.
என கிழக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.
மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட சாதனையாளர் பாராட்டு விழா கடந்த 23 அன்று கொக்கட்டிச்சோலை கலாசர மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும்போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அங்கு அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்குகையில்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே அமைந்துள்ள மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி வலயம் பல சாதனைகளையும் பல மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றது. இந்த மாற்றத்தினை தொடர்ந்தும் கொண்டு செல்லக் கூடிய பொறுப்பு எங்கள் எல்லோருக்கும் வந்துள்ளது. இந்தக் கல்வி வலயத்தின் பரிசழிப்பு விழாவில் கிழக்கு மாகாகண முதலமைச்சர் அவர்களையும் கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சர் அவர்களையும் நேரடியாக் கொணர்ந்து இந்தப் பிரதேசத்தினை அவர்கள் நேரடியாகக் காணக்கூடிய வாய்ப்பும் இன்று ஏற்பட்டிருந்தது.
மாணவர்கள் ஊக்கத்தோடு இருக்கின்றார்கள் அவர்களின் வாய்ப்புக்களை இன்னமும் பெருக்கிக் கொண்டால் மேலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதுதான் எமது எதிர்பார்ப்பாகும்.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தமிழர்களுடைய கல்வியினை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்கள் எல்லோருக்கம் இருக்கின்றது. இதற்காக வேண்டி நாங்கள் பல திட்டங்களைத் தீட்டியிருக்கின்றோம். இதில் அரசியல் பேதங்களை மறந்து வர்த்கர்கள் ஆலயங்கள் போன்ற அனைவரும் இணைந்து இந்தக் கல்விப் பணியினை ஆற்றினால் எமக்கு பாரிய வெற்றியினைத்தரும். இந்த வெற்றி இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளில் இதன் பெறுபேறு வெளிவர வேண்டும் என்பதுதான் எமது எதிர்பார்ப்பாகும்.
இவைகளை ஒருங்கிணைப்பது என்பது மிகவும் கடினமான பணியாகும் இதனை மட்டக்களப்பு மேற்கு வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் மிகவும் எழிதாக மேற்கொள்கின்றார். இந்த இணைந்த செயற்பாடுகள் ஏனைய கல்வி வலயங்களிலும் வரவேண்டும் என்பதுதான் எமது எத்திர்பார்பாகவுள்ளது.
கடந்த கால யுத்தத்தினாலும் பல இன்னல்களாலும் பெரிதும் பாத்திக்கப்பட்ட மாகாணம் கிழக்கு மாகாணம்தான் அதிலும் மட்டக்களப்பு மாவட்டம்தான் அதிக பாதிப்புக்களைளும் இழப்புக்களையும் சந்த்தித்தது. அந்த வகையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் மட்டக்களப்பிலே அமைந்துள்ள கல்குடா கல்வி வலயத்திற்கும் மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி வலயத்திற்கும் முன்னுரிமை வழங்குகின்றோம் ஆனால் ஒப்பீட்டு அடிப்படையிலே மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி வலயம்தான் மிகச்சிறப்பாக இயங்குகிறது. கல்குடா கல்வி வலயத்தில் தமிழர்களுடைய கல்வி வீழ்ச்சி காணப்படுகின்றது. ஏனெனில் வாகரை போன்ற பிரதேசங்களில் கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் கடந்த காலங்களில் போக்குவரத்து பிரச்சனை என்று சொன்னார்கள் தற்போழுதும் அதனைத்தான் சொல்கின்றார்கள்.
இதனை ஏற்றுக் கொள்ளமுடியாத விடம் ஏனெனில் நாங்கள் எப்போதும் எமது சமூகம் சார்ந்த எண்ணம் இருக்க வேண்டும் ஆசிரியர்கள் சமூகப் பற்றோடு மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டிய பொறுப்பபு உள்ளது. இதனை உணர்ந்து ஆசிரியர்கள் செயற்படுவார்களேயானால் நிட்சயமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பாரியதொரு மாற்றத்தினை விரைவில் ஏதிர் பார்க்கலாம் என நினைக்கின்றேன்.
தற்போதைய நிலையில் வித்தியாசமான சிந்தனைகளையுடைய மாணவர்களை தற்போது நாம் காண்கின்றோம். தற்போதைய நிலையில் மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு உயிரோடு வாழ்கின்ற நாங்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு போக்குவரத்துக்கள் தடையாய் இருந்தால் அதனை நாங்கள் எதிர்வருகின்ற ஜனவரிமாதம் தீர்த்துத் தருவோம். ஜனாதிபதி அவர்களின் 2014 ஆம் அண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தில் கிராமிய போக்குவரத்திற்கு பல ஒதுக்கீடுகள் செய்யப் பட்டுள்ளதாக சொல்லப் பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் பிரச்சனைகளை இனம் கண்டு கொண்டால் கிராமிய போக்குவரத்து மற்றும் பாடசாலை போக்குவரத்துக்கள் போன்ற வற்றிற்குரிய பஸ் வண்டிகளை நாங்கள பெற்றுத்தர முயற்சிப்போம்.
வர்தகர்கள் கல்விக்காக செலவு செய்கின்றார்கள் அவை முறையான திட்டமிடலுடன் செயற்பட்டால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் ஆனால் சில ஆலயங்களில் அதிகளவான நிதிகள் இருக்கின்றன ஆனால் கல்விப் பணிக்காக செலவு செய்கின்றார்களில்லை. ஆலயங்களில் தற்போது லெட்சக் கணக்கில் காசுகள் இருக்கின்றன அங்கு சண்டைகள் பல பிரச்சனைகள் எழுகின்றன. ஆலயங்களில் வெறுமனே கட்டிடங்களைக்கட்டுவது மாத்தரமல்லாமல் சமூக மற்றும் கல்விப்பணிக்காகவும் சேவையாற்ற வேண்டும். இதற்காக வேண்டி நாங்கள் ஒரு நிறுவன அமைப்பினை உருவாக்க வேண்டும் என நாங்கள் உத்தேசித்துள்ளோம்.
மண்முனை துறையிலிருற்து வவுணதீவுக்குச் செல்லும் வீதி புணரமைக்கப் படவுள்ளது அதற்காக வேண்டி 540 மில்லியன் ரூபா நிதியினை அரசாங்கம் ஒதுக்கியுள்ளது. இவவாறு பெரிய தொகைகளை அரசாங்கம் ஒதுக்கீடு செய்து அபிவிருத்திகளை மேற்கொண்டு வரும் அதேவேளை சிறிய அளவிலான நிதிகளை ஒக்கீடு செய்வது என்பது கடினமாகவுள்ளது. இதற்கு தனியான அமைப்புக்கள் வெளிநாடுகளின் உதவிகளைப்பெற்று செயற்பட்டு வருகின்றார்கள்.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினைப் பொறுத்த வரையில் வறுமை மற்றும் ஏனைய விடையங்களையும் எதிர் நோக்கியுள்ளது. மட்டக்களப்பிலே எல்லோரும் வறுமை வறுமை என்று எந்த நேரமும் சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியாது பிறக்கும் போது வறுமையாக இருந்தாலும் இறக்கம்போது வறுமையாக இருக்கமுடியாது. இந்த எண்ணம் எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் இருக்க வேண்டும். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினைப் பெறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் வாழக்கூடிய தேவைப்பாடு எமக்கில்லை கடந்த காலங்களிலேதான் புறச் சூழல்கள் அரசியல் சூழல்கள் ஏற்பட்டிருந்தன.
இவற்றினைப் போக்க வேண்டும் அதற்காக வேண்டி அதிகமாக உழைக்க வேண்டும் அதிகமாக தொழில்களில் ஈடுபாடுஇருக்க வேண்டும். கஷ்ற்றப்பட்டு உழைக்கும் பணத்தினைச் சேமிக்க வேண்டும்.
கிழக்கு மாகாணத்திலே காணி மற்றும் சமூகம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எழுந்துள்ளது. இதில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எந்த முடிவுகளையும் எடுக்க முடியாத சூழல் காணப்படுகின்றது. அம்பாறை மாவட்டத்திலே முஸ்லிங்கள் காணிகளைப் பிடிக்கின்றார்கள் அதனைக் காப்பாற்றுவதற்கு சிங்களவர்கள் தமிழர்களுக்கு உதவி செய்கின்றார்கள். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே சிங்களவர்கள் காணிகளைப் பிடிக்கின்றார்கள் அதற்கு தமிழர்கள் எதிர்ப்புக் காட்டுகின்றார்கள், திருகோணமல மாட்டத்திலே முஸ்லிங்களுடைய காணிகளை சிங்களவர்கள் பிடிக்கின்றார்கள் அதற்கு சிங்களவர்கள் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றார்கள்.
கிழக்கு மாகாணத்திற்குள்ளேயே இந்த விடயத்தில் ஒரு பரந்துபட்ட பிரச்சனை எழுந்துள்ளது. இதனை சட்டத்தினூடாகவும் சாந்தப் போக்குடனும்தான் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர உணர்ச்சிவசப்பட்டு இதனைக் கையாள முடியாது.
பட்டிப்பளை பிரதேசத்தின் எல்லை அம்பாரை மாவட்டத்தின் பிரதான வீதியினைத் கடந்து அமைந்துள்ளது. கடந்த காலத்தில் அங்கு எம்மவர்கள் செல்ல முடியாத சூழல் இருந்தது அதுபோல் இப்பொழுதும் தமிழ் மக்கள் அப்பகுத்திக்குச் செல்ல முடியாத சூழல் இருக்கின்றது. இதனை மிகவும் கவனமான முறையில் கையாண்டு சாந்தப் போக்குடன் சட்டத்திற்குட்ட வரைகையில்தான் தீர்க்க வேண்டும். எழுந்தமானமாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாது என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.