12/12/2013

| |

மீண்டும் சலசலப்பு

 சலசலப்பு இணையத்தளத்திற்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.தனக்கேயுரிய பாணியுடன் அரசியல்,சமூக நிகழ்வுகளை செய்திகளாக வெளியிட்டு வந்த சலசலப்பு இணையத்தளம் சிலமாதகால இடைவெளிக்கு பின்னர் மீண்டும் இயங்க தொடங்கியுள்ளது. 
முகவரி salasalappu.com