1/11/2014

| |

மேல், தென் மாகாணங்கள் இன்று கலைக்கப்படும்

மேல் மற்றும் தென் ஆகிய இரண்டு மாகாணங்களும் இன்றிரவு கலைக்கப்படும் சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்களிலிருந்து தெரியவருகின்றது. 

இன்று கலைக்கப்படும் இவ்விரு மாகாணங்களுக்குமான தேர்தல் மார்ச் மாதம் நடுபகுதியில் நடைபெறும் என்றும் அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.