1/22/2014

| |

ஐக்கிய அரபு இராட்சியத்தில் இலங்கையருக்கு மரண தண்டனை.

கிருஷ்ணபிள்ளை ரவீந்திரன்இலங்கையின் மட்டக்களப்பைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தருக்கு ஐக்கிய அரபு இராட்சியத்தில் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
ஒருவரை வாகனத்தால் மோதிக் கொன்றதாக அவர் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தார்.
மட்டக்களப்பு கொம்மாதுறையைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணபிள்ளை ரவீந்திரன் என்பவருக்கே இந்த மரண தண்டனை கிடைத்துள்ளது.
இறுதி நேரத்தில் தனது தம்பியைப் மீட்க, அரபு இராட்சியத்துக்கு சென்ற அவரது சகோதரியின் முயற்சியும் தோல்வியில் முடிந்துள்ளது.
இவை குறித்து மட்டக்களப்புச் செய்தியாளர் உதயகுமார் வழங்கும் ஒலிக்குறிப்பை நேயர்கள் இங்கு கேட்கலாம்.