8/17/2014

| |

இந்தியாவிலேயே வாழ விரும்பும் ஒரு இலட்சம் இலங்கை அகதிகள்

யுத்தம் முடிந்த பின் 6,000 பேரே நாடு திரும்பியுள்ளனர்

இந்தியாவில் தங்கியிருக்கும் ஒரு இலட்சத்திற்கும் அதிகமான இலங்கை அகதிகள் நாடு திரும்ப விரும்பவில்லை என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பெரும் எண்ணிக்கையிலான இலங்கை அகதிகள் மீளவும் நாடு திரும்புவதனை நிராகரித் துள்ளதாக புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு அமைச்சின் செயலாளர் ஜனக சுகததாச தெரிவித்துள்ளார்.
2009ஆம் ஆண்டு முடிவுறுத்தப்பட்ட மூன்று தசாப்த கால யுத்தத்தின் போது 102526 அகதிகள் இந்தியாவிற்கு சென்று அடைக்கலம் பெற்றுக் கொண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்திய பிரதி உயர்ஸ்தானிகரிடமிருந்த பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட புள்ளி விபரத் தகவல்களின் அடிப்படையில் இதனைக் குறிப்பிடுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
110 அகதி முகாம்களில் 68055 அகதிகள் வாழ்ந்து வருவதுடன், 34471 பேர் உறவினர்களுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர். யுத்தம் நிறைவடைந்ததன் பின்னர், இதுவரையில் ஆறாயிரம் பேர் மட்டுமே நாடு திரும்பியுள்ளனர்.
இந்த ஆண்டில் இதுவரையில் 200 அகதிகள் மட்டுமே நாடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அவர்கள் மீள் குடியேற்றப்பட்டு (தொடர்)
உள்ளதாகவும் அமைச்சின் செயலாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்திய அரசாங்கம் அகதிகளுக்கு பல்வேறு நலன்புரி சேவைகளை வழங்கி வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
பிள்ளைகளின் கல்வி, திருமணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளார். இந்திய அகதி முகாம்களில் 30000 குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வருவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.