உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

11/21/2014

| |

ஜனவரி மாதம் 8 ம் திகதி ஜனாதிபதி தேர்தல் - தேர்தல்கள் செயலகம் அறிவிப்பு

எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 8 ம் திகதி ஜனாதிபதி தேர்தல் இடம்பெறும் என தேர்தல்கள் செயலகம் அறிவித்துள்ளது