உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

11/30/2014

| |

கல்லடியில் வாழ்வின் எழுச்சி நிவாரணம் வளங்கும் நிகழ்வு

பொருளாதார அபிவிருத்தியமைச்சின் வாழ்வின் எழுச்சி நிவாரணம் பெறுபவர்களுக்கு செழிப்பான இல்லம் திட்டத்தின்கீழ்  வீடுகளைத் திருத்துவதற்கான கொடுப்பனவுகள் வழங்கும் நிகழ்வு ஞயிற்றுக்கிழமை (30.11.2014) நொச்சிமுனை மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
கிழக்கு மாகாணசபை உறுப்பினரும் மற்றும் முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபையின் முதலமைச்சருமான சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன், திவிநெகும திணைக்களத்தின் மாவட்ட பிரதிப் பணிப்பாளர் வி. குணரெத்தினம், திவிநெகும திணைக்களத்தின் மட்டக்களப்பு வலய இணைப்பாளர் ஜே.எப்.மனோகிதராஜ், முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் பூ.பிரசாந்தன் மற்றும் திவிநெகும திணைக்கள முகாமையாளர்கள் கலந்து கொண்டு கொடுப்பனவுகளை வழங்கி வைத்தனர்.