12/02/2014

| |

கவிஞர் மஜீத் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 18 வருடங்களாக தீராத இருதய நோயுடன்

திருக்கோவில் கவியுவன் கோரிக்கை


கவிஞர் மஜீத் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 18 வருடங்களாக தீராத இருதய நோயுடன் போராடிக்கொண்டே தொடர் வறுமைக்குள் சுழன்று கொண்டும் கனதியான பல கவிதைகளை நூலாகவும் உதிரிகளாகவும் தந்த ஈழத்தின் முக்கியமான ஒரு கவிஞன். இன்று வாழ்வின் விளிம்பில் நின்று கொண்டு இனி வாழ்வதாயின் (Dual Pace maker) என்னும் இயந்திரம் மிக விரைவில் பொருத்தியே ஆக வேண்டும் என்று மருத்துவர்களால் தகவல் விடுக்கப்பட்ட ஒரு அபாக்கியவான். அதை பொருத்துவதற்கு இலங்கை நாணயப்படி 530000/= தேவைப்படுவதனால் உயிர் மறுக மறுக நண்பர்களிடமும் மற்றவர்களிடமும் உதவி கோரி நிற்கின்றார். ஒரு உன்னதமான கவிஞன் உயிர்வாழ கரம் கொடுங்கள் தோழர்களே.
அன்புடன்
திருக்கோவில் கவியுவன்


Name: ABDUL MAJEED ATHAMKANDU
A/C No: 063200180022795
Bank : Peoples Bank
Branch : Akkaraippattu (Sri lanka)