உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

12/02/2014

| |

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரின் வன்முறையால் கேலிக்கூத்தான கிழக்கு மாகாணசபையின் மாண்பு

கிழக்கு மாகாணசபையில் 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத்திட்டம் இன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் வாக்கெடுப்புக்கு விடுவதற்கு நேரம் போதாமையினால் வாக்கெடுப்பிற்கு நாளை விடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது. அப்போது செங்கோலினை தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு மாகாண சபை உறுப்பினர் துரைரெட்னம் தூக்கிச் சென்றவேளை அதனை ஆளும்கட்சி மாகாணசபை உறுப்பினர் துமிந்த பத்திரண தடுத்தபோது தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு மாகாணசபை உறுப்பினர்களான ஜனா மற்றும் நடராஜா ஆகியோர் மாகாணசபை உறுப்பினர் துமிந்த பத்திரணவை தாக்கியுள்ளனர்