12/28/2014

| |

யார் துரோகிகள்? கூட்டமைப்பால் ஐந்து கோடிக்கு விலைபேச பட்டுள்ள தமிழர்களின் வாக்குகள்.அதிர்ச்சி தகவல்கள்

அதிர்ச்சி தகவல்கள்
மைத்திரிக்கு ஆதரவு வழங்க தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால் செய்யப்பட்டுள்ள இரகசிய ஒப்பந்தம்.பற்றிய தகவல்கள் கசிகின்றன.

*சம்பந்தர் இந்தியாவில் போய் படுத்து விட்டார்.

*சுமந்திரன் தமிழ்மக்களின்வாக்குகளை விலைபேசி முடித்துவிட்டார்.

*ஆறு கோடி பெறுமதியான வீடு சுமந்திரனின் உறவினர் பெயரில் கொழும்பில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 

*ஐந்து கோடி கைமாறப்பட்டுள்ளது.

*மைத்திரி வென்றால் சுமந்திரனுக்கு அமைச்சுபதவி உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

*அரை க்கோடியை  மட்டும் சுரேசுக்கும்,சித்தருக்கும் அடைகலத்துக்கும் பிரித்து கொடுக்க முனைந்ததில் உட்பூசல் வெடிக்கிறது.

*தமிழா தமிழா  இப்போது யோசி யார் துரோகி?