1/22/2015

| |

பொங்கல் விழா 18.01.2014 சுவிஸ் வாழ் கிழக்கு மக்களின் ஊரும் ஊறவும்

ஞாயிறு கிழக்குவாழ் மக்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட " ஊரும் உறவும்" பொங்கல் விழா நிகழ்ச்சி பல நூற்றுக்கணக்கான வட இ கிழக்கு மக்கள் ஒன்றினைந்து மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதன் போது சிறுவர்களின் நடனங்கள் இ பேச்சு இ பாட்டு இ மற்றும் பல சுவாரஸ்யமான கலைநிகழ்ச்சிகளும் இடம் பெற்றது. " இளையராகங்கள்  குழுவின் இன்னிசை இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.