உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

1/12/2015

| |

எழுத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க எழுந்துநின்ற பிரான்சு

A general view shows hundreds of thousands of people gathering on the Place de la Republique to attend the solidarity march (Rassemblement Republicain) in the streets of Paris, 11 January 2015




இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளால் 17 பேர் கொல்லப்பட்டதை எதிர்த்து இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரான்சின் பல நகரங்களிலும் இடம்பெற்ற  ஊர்வலங்களில் லட்சோபலட்சம் மக்கள் கலந்துகொண்டிருக்கின்றனர். வரலாறு காணாத இன்றைய பேரணியில் நாற்பதுக்கும் அதிகமான நாட்டின் தலைவர்கள் மற்றும் அரசின் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.