1/15/2015

| |

ஹரினின் நியமனம் அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது

ஐக்கிய தேசியக்கட்சியின் மாகாண சபை உறுப்பினர் ஹரின் பெர்ணான்டோவை, ஊவா மாகாண முதலமைச்சராக நியமித்தது, அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது என்று, மேல் மாகாண சபை முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஊவா மாகாணத்தில் நடந்ததை போன்று, ஐ.ம.சு.கூ.விடமிருந்து எழுத்து மூலமான அறிவிப்பை பெறாது மேல்மாகாண சபைக்கான முதலமைச்சரை நியமிக்க வேண்டாம் என்று, மேல்மாகாண சபை முதலமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க, மேல்மாகாண ஆளுநரிடம் அறிவித்துள்ளார்.

மாகாண சபையில் பெருபான்மையை பெற்ற மாகாண சபை உறுப்பினரொருவரையே, முதலமைச்சராக நியமிக்க முடியும் என்று அரசியலமைப்பில் உள்ளது என்று மாகாண சபை உறுப்பினர் உதயன் கம்மன்பில தெரிவித்தார்.

மேலும், அரசியல் கட்சியின் தலைவர் ஒருவர் மாகாண சபையின் பெரும்பான்மையை கொண்டிருப்பாராயின், அவருக்கே முதலமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படும்.

மேல்மாகாண சபையில், ஐ.ம.சு.கூ.வுக்கே பெருபான்மை இருக்கிறது. இதனால், சத்தியக்கடதாசியை கொண்டு மேல்மாகாணத்துக்கு வேறொரு முதலமைச்சரை நியமிக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார்.