Election 2018

1/21/2015

| |

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் மொஹான் விஜயவிக்ர இராஜினாமா

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் மொஹான் விஜயவிக்ர, தனது பதவியை இராஜினாமா செய்துள்ளதாக அறியவருகின்றது. அவர் தனது இராஜினாமா கடிதத்தை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கு தொலைநகல் மூலமாக அனுப்பிவைத்துள்ளதாக ஆளுநரின் பதில் செயலாளர் எச்.ரி.எம்.டப்ளியு ஜி. திஸாநாயக்க தெரிவித்தார்.