உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

2/28/2015

| |

100 நாள் வேலைத்திட்ட ஆட்சி மாற்றத்தில் நரகமாக மாறும் மட்டு.நகரம்

மிகவும் எழில் கொஞ்சும் சிறப்புடன் காணப்படும் மட்டக்களப்பு மாநகரம் கவனிப்பாரற்ற நரகமாகமாறி வருகின்றது.
எப்போது பார்த்தாலும் 5 மணியைக் காட்டும் பொது பஸ் நிலையமணிக்கூடு
அழகான மட்டு.பொது பஸ் நிலையத்தின் அழகை கெடுக்கும் அவுஸ்திரேலியா பயணத்தடை விளம்பரப் பலகை.
பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட பிள்ளையாரடி ஆற்றங்கரை ஒதுக்கு காணிகளை தனியார் உடமை ஆக்குதலும் மணல் போட்டு நிரப்புதலும்.
ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தங்குமிட கூடாரங்களில் பாலியல் சேட்டைகளும்இமது அருந்தும் கூட்டமும் கட்டடத்தினை உடைத்து சேதப்படுத்தும் நிலை.
எப்போதும் துர்நாற்றம் வீசும் அரசடிச்சந்திஇமற்றும் ஆஞ்சநேயர் சுற்றுவளையச்சந்தி வடிகான்கள்.
வீதியோர வாகன நடமாடும் வியாபாரங்கள்
என அடிக்கி கொண்டே செல்லமுடியும். மிகத் துரிதமாக செயற்பட்ட மட்டு.மாநகரசபை 100 நாள் வேலைத்திட்ட ஆட்சி மாற்றத்தில் வேகம் குறைந்துள்ளதே என மக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.