உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

2/24/2015

| |

மட்டக்களப்பில் கூத்தை அறிதல்,பயில்தல்.புதிய திசைகளில் வளர்த்தல் என்ற இலவச பயிற்சி நெறி

கூத்தை அறிதல்,பயில்தல்.புதிய திசைகளில் வளர்த்தல்
என்ற பயிற்சி நெறிமட்டக்களப்பில்
21.02.2015 அன்று ரம்மியமான ஒரு சூழலில் ஆரம்பித்தது,
சிங்கப்பூர் LIBARAL ARTS COLLEGE இல் கற்பிக்கும்
மானிடவியலாளரான பேராசிரியர் பெர்னாட் பேட் அவர்களும்
அண்ணாவியார் தர்மராஜா அவர்களும்
விருந்தினர்களாகக் கலந்து கொண்டனர்.
மரபுவழிக் கூத்துக் கலைஞரான சிவராஜாவும்
கூத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுஉருவாக்கிய
நவீன நாடகங்களில்பங்குகொண்டவர்களான சிவரத்தினம்
,தவராஜா,விமல்ராஜ்ஆகியோரும்
ஜெயறஞ்சனியும்கலந்துகொண்டு
தமது அனுபவங்களை பயிற்சியாளர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர்
இது ஓர் ஆறு மாத கால இலவச பயிற்சி நெறியாகும்.
கூத்தின் கலையாக்க நுட்பங்களுக்கு மாணவர்களை அறிமுகம் செய்வதும்
புதிய கூத்துக்களை எழுத மாணவர்களுக்கு அடிப்படைப் பயிற்சிதருவதும்
இப் பயிற்சி நெறியின் பிரதான நோக்காகும்