உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

3/30/2015

| |

MY DAUGHTER’S GRADUATION CEREMONY FOR A MASTER OF SCIENCE / THE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

051_n27.03.2015 அன்று பாரீஸிலுள்ள யுனஸ்கோ மண்டபத்தில் நடைபெற்ற INSEEC  PARIS  Business  School பட்டமளிப்பு விழாவில் எமது மகள் லூர்த்தமி MSC & MBA பட்டங்களைப் பெற்றுக்கொண்டார். இப்பட்டமளிப்பு விழாவில் 47 நாடுகளைச் சேர்ந்த 1500 மாணவர்கள் தமது பட்டங்களைப் பெற்றுக் கொண்டனர். இந்நிகழ்வில் பட்டங்களைப் பெற்றுக் கொண்டவர்களில் இவர் ஒருவரே தமிழ்ப் பெண் என்பது அந் நிகழ்வைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது எமக்குப் பெருமையளித்தது !
A Master of Science (Latin: Magister Scientiae; abbreviated MSc, M.Sc., M.Sci., M.Si., Sc.M., M.S., MS) is a postgraduate academic master’s degree awarded by universities in many countries. The degree is typically granted for studies in the sciences or engineering or medicine, and is usually for programs that are more focused on scientific and mathematical subjects. While it ultimately depends upon the specific program, individuals that pursue a Master’s of Science degree typically require a thesis.
The Master of Business Administration (MBA or M.B.A.) is a master’s degree in business administration (management). The MBA degree originated in the United States in the late 19th century when the country industrialized and companies sought scientific approaches to management. The core courses in an MBA program cover various areas of business such as accounting, finance, marketing, human resources, and operations in a manner most relevant to management analysis and strategy. Most programs also include elective courses.
The MBA is a terminal degree and a professional degree.[1] Accreditation bodies specifically for MBA programs ensure consistency and quality of education. Business schools in many countries offer programs tailored to full-time, part-time, executive, and distance learning students, many with specialized concentrations.
“MBA” redirects here. For other uses, see MBA (disambiguation).
Raman Yogaratnam