உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

4/26/2015

| |

பாராட்டு வைபவம்

கடந்த 2015 மார்ச் 22-29 ம் திகதிகளில் நடைபெற்ற பிரான்சின் பிராந்திய நிர்வாக சபைகளுக்கான தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்களில் இலங்கை தமிழ் குடும்பத்தை சேர்ந்த செல்வி சேர்ஜியா மகேந்திரனும் ஒருவர். இவர் கார்ஜ் லெ கோணேஸ், ஆர்னோவீல் எனும் கிராமங்களின் நிர்வாக சபை உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். இவரின் வெற்றியை வாழ்த்தி பாராட்டும் வைபவம் நேற்று மாலை கார்ஜ் லெ கோணேசில் நடைபெற்றது. கார்ஜ் லே கோணேஸ் வாழ் தமிழர்களால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட இவ்வைபவத்திற்கு பிரான்சில் பல்வேறு பிரதேசங்களில் வாழும் தமிழர்களும் கலந்து கொண்டு சேர்ஜியா அவர்களை வாழ்த்தி பாராட்டினார்கள். 
கோவை நந்தன் அவர்களின் தலைமையில் பாராட்டு வைபவம் நிகழ்ந்தது.