5/29/2015

| |

”உயிரியல் உரிமைக்கான எல்லையற்ற இயக்கம்”

”உயிரியல் உரிமைக்கான எல்லையற்ற இயக்கம்” என்ற பெயரில் மக்கள் போராட்ட (போர் அல்ல!) அமைப்பொன்று  துவங்கபட்டுள்ளது.
இந்த இயக்கத்தின் முதலாவது பணியாக, மியன்மார் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இனப்படுகொலையை எதிர்த்து அமைதி விழிப்புணர்வுப் பேரணிகளை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன . முதல் பேரணி  வெள்ளிக்கிழமை ஜூம்ஆம் தொழுகையைத் தொடர்ந்து ஏறாவூரில் இடம் பெற்றுள்ளது ..