5/09/2015

| |

நீங்கள் சொல்லி மைத்திரி கேட்கும் அளவிற்கு இருந்தால் தமிழீழத்தையும் கேட்கலாமே.

Résultat de recherche d'images pour "சம்மந்தன்"ஐயா சம்மந்தன் நூறு கோடி புண்ணியம் சம்பூர் மக்களிடமிருந்து கிடைக்கும். ஆனால், நீங்கள் கூறி மைத்திரி விட்டார் என்பது உண்மையா?உண்மையென்றால் நீங்கள் ஏன் வடக்கு கிழக்கில் உள்ள இராணுவத்திடமுள்ள மக்களின் மிகுதி காணிகளை விடுவிக்க ஜனாதிபதியிடம் கூறவில்லையா? இல்லை நீங்கள் கூறி அவர் கேட்கவில்லையா?
நீங்கள் சொல்லி அவர் கேட்கும் அளவிற்கு இருந்தால் தமிழீழத்தையும் கேட்கலாமே. பத்து கோடி தமிழரின் புண்ணியம் கிடைக்கும். இல்லை,வரும் தேர்தலுக்கான புளுடாவில் இதுவும் ஒன்றா?ஏமாறுபவர்கள் இருக்கும் வரை ஏமாற்றுபவர்களும் இருப்பார்கள் என்பது முற்றிலும் உண்மை போலும்.