உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

6/23/2015

| |

அரியேந்திரனின் ஆச்சரியம் மிக்க வாசிகசாலை

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பா.அரியேந்திரனின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் 2012ம் வருடம் கரவெட்டியில் கட்டப்பட்ட வாசிகசாலையினை ஆச்சரியம்; மிக்கதாக மக்களால் பார்க்கப்படுகின்றது. மிக நவீனத்துவத்துடன் உலக நீரோட்டத்தில் சமூகம் முன்னோக்கிச் செல்லும் போது தமிழ் மக்களை மேலும் மேலும் மடையர்களாக்க எண்ணும் தமிழ் தலைமைகளின் வெளிப்பாட்டை இவ்வாசிகசாலை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது. 
2012ம் வருடம் தனது நிதி ஒதுக்கீட்டில் ஊராரின் வளவுக்குள் மலசலகூடம் கட்டுவது போல் மிகக் கேவலமாக கரவெட்டி மக்களையும் கேவலப்படுத்துவது போன்று ஒரு இலட்சம் ரூபாவில் இக்கட்டிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாம்.மிகுதி நிதி எங்கே போனதென்று மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.