உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

9/30/2015

| |

சந்திரிகாவின் கண்ணைப் பறித்துக்கொண்ட தற்கொலை குண்டுத்தாக்குதல் வழக்கில் 300 வருட சிறை


1999 டிசம்பர் 18 சந்திரிகாவின் கண்ணைப் பறித்துக்கொண்ட தற்கொலை குண்டுத்தாக்குதல் வழக்கில் 16 வருடங்களுக்குப் பின்னர் இந்த தாக்குதலுக்கு உதவிய குற்றவாளிகள் இருவருக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவருக்கு 300 வருட சிறைத்தண்டனையும், மற்றவருக்கு 260 வருடங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.