உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

9/24/2015

| |

நல்லாட்சியிலும் சிங்கள மொழியில் தேசிய கீதம் -தமிழ் மக்கள் கவலை

Résultat de recherche d'images pour "சம்பந்தர்"தேசிய கடற்கரை சுத்திகரிப்பு தினத்தினை முன்னிட்டு இன்று மட்டக்களப்பு கல்லடி கடற்கரையில் நடைபெற்ற பிரதான நிகழ்வின்போது சிங்கள மொழியில் தேசிய கீதம் ஒளிபரப்பப்பட்டமை தொடர்பில் பொதுமக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். 


இலங்கையில் அரச மொழியாக தமிழ் மொழி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழ் பேசும் மக்கள் பகுதி வாழும் பகுதியில் சிங்கள மொழியில் தேசிய கீதம் ஒளிபரப்பப்பட்டுள்ளது.

கடந்த காலத்தில் தமிழ் பகுதிகளில் சிங்கள மொழியில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படவேண்டும் என்ற பணிப்புகள் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளினால் தமிழ் மொழியிலும் இசைப்பதற்கான அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

நல்லாட்சி நிலவும் இந்தக்காலப்பகுதியிலும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் நடைபெறுவது தொடர்பில் பொதுமக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளதுடன் எதிர்காலத்தில் தமிழிழ் தேசிய கீதங்களை அரச நிகழ்வுகளில் ஒளிபரப்ப தேவையான நடவடிக்கையினை உரிய தரப்பினர் மேற்கொள்ளவேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.