10/29/2015

சுவிஸ் இலக்கிய சந்திப்பு -2014 -சார்பான உதவிகள் மீரியபெத்த மண் சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.

இன்று (29.10.2015) மீரியபெத்த மண் சரிவு அவலம் நடைபெற்று ஒருவருடமாகிறது. மண் சரிவால் பாதிக்கபட்ட மக்களில் பெரும் பான்மையானோர் இன்னமும் அகதிகள் போன்ற நிலையில் , நிரந்தர வாழ்விட வசதிகள் இல்லாமலேயே வந்து வருகின்றனர். இந்நிலையைக் கருத்திற் கொண்டு, கடந்த வருடம் சுவிஸ் -இலக்கிய சந்திப்பு 2014 இல் சேர்க்கப்பட்ட நிதி, பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் கோரிக்கையின் அடிபடையில், அவர்களுக்கான அத்தியாவசிய தேவைக்கான உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்ய உபயோகிக்கப்பட்டது. அவ் உபகரணங்கள், அம்மக்களின் மத்தியில் அரசியல் மற்றும் சமூகப் பணியாற்றும் களப் பணியாளர்களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.இப்பணியை படிப்பகம் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, சுவிஸ் இலக்கிய சந்திப்பு -2014 இக்கு பொறுப்பாக இருந்த பத்மபிரபா மகாலிங்கம் , புதுமைலோலன் மகாலிங்கம் மற்றும் தோழர்கள் செயற்படுத்தினார். படிப்பகம் நிறுவனம்,மலையாக செயற்பாட்டாளர்களுக்கும், இலக்கிய சந்திப்பு செயற்பாட்டாளர்களுக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது . 

0 commentaires :

Post a Comment